Wojna jako teatr zmaskulinizowanych działań technologicznych.

The Brotherhood – Table III (Friendly Fire)

Woody Vasulka

1994

Play

Tytułowe braterstwo odnosi się do ogólnie pojętego zakresu ideologii siły, militarnej potęgi utożsamianej z „męskością”, „męską tożsamością” i imperatywem podporządkowania kolejnych aspektów rzeczywistości. Pozwala widzowi stać się uczestnikiem destrukcyjnego teatru działań w instalacji złożonej z systemu rzutników, projekcji, luster i precyzyjnej mechaniki.

The Brotherhood – Table III (Friendly Fire)