Asocjacyjne asamblaże; historyczne wzorce interaktywnego porządkowania wiedzy.

Orbis Pictus Revised

Miloš Vojtěchovský, Tjebbe van Tijen

1995

Play

Z połączenia asocjacyjnych asamblaży z małymi mówiącymi rzeźbami powstaje projekt komparatywnej ikonografii, przystępny nie tylko dla ekspertów stając się prototypem interaktywnego narzędzia nauki. Widzenie, mówienie, słyszenie, dotykanie i czucie zostaje zaprezentowane jako podstawa, fundament pojmowania świata. Instalacja unaocznia nie tyle całościowy obraz świata, ile całą różnorodność i rozmaitość historycznego rozwoju jego reprezentacji.

Orbis Pictus Revised