Życie wodnych stworzeń zależnych od energii płynącej od widzów.

A-Volve

Christa Sommerer, Laurent Mignonneau

1993-1994

Play

Instalacja, łącząca świat wirtualny i rzeczywisty, w której widzowie za pomocą ekranu dotykowego mogą zaprojektować podobne do ryb, sztuczne trójwymiarowe stworzenia o różnych kształtach, a następnie bawić się z nimi w prawdziwym szklanym basenie wypełnionym wodą. Sposób poruszania i zachowanie stworzeń zdeterminowane jest przez ich „fizyczny”, nadany przez użytkowników, kształt, podobnie jak samo ich trwanie i długość życia zależy od interakcji widzów.

A-Volve