Interaktywna panorama postidustralnego pejzażu.

Place – Ruhr (BONUS TRACK)

Jeffrey Shaw

2000

Play

Instalacja rozszerza tradycyjną, malarską, fotograficzną czy filmową panoramę w kierunku wirtualnej, trójwymiarowej przestrzeni. Na powierzchni wystawienniczej stoi cylinder o średnicy 9 m, którego ściany służą jako ekran. Widzowie mogą, wewnątrz owego ekranu o powierzchni 360 stopni, sterować trzema projektorami wideo, z których każdy wyświetla wycinek panoramy, obejmujący 120 stopni. System projektorów zainstalowany jest na platformie poruszanej za pomocą silnika elektrycznego; widzowie w prosty sposób kontrolują kierunek i głębię ruchów kamery, tak aby móc wjechać w dany krajobraz, lub oddalić się od niego.
Krajobraz projekcji składa się z jedenastu panoram, które zostały zarejestrowane za pomocą specjalnej kamery do zdjęć panoramicznych, a następnie połączone w systemie generowanym komputerowo. Poszczególne panoramy, sfotografowane w przemysłowych miejscach Zagłębia Ruhry, są przedstawione pod postacią cylindrycznych obiektów, umieszczonych w wirtualnej przestrzeni danych. Za pomocą urządzenia sterującego, wykorzystującego kamerę do zdjęć podwodnych, można „wjeżdżać” w poszczególne cylindry i opuszczać je. Na zewnętrznej powierzchni panoram widoczne są różne obiekty oraz sekwencje wideo im odpowiadające. Na urządzeniu sterującym znajduje się także mikrofon, za pomocą którego widzowie uruchamiają program komputerowy generujący pojawianie się wewnątrz panoramy trójwymiarowych fragmentów tekstów.

Place – Ruhr (BONUS TRACK)