Poemat audiowizualny jako generator projekcji hipertekstowej.

Passage Sets: One Pulls Pivots at the Tip of the Tongue

Bill Seaman

1994-1995

Play

Interaktywny poemat audiowizualny. Fragmenty wideo, poematu i muzyki mogą być odtwarzane w różnych porządkach tworząc kolejne kolaże znaczeń. W strukturze horyzontalnej sama instalacja stanowi oś przejścia od czystej koncepcji generowanego komputerowo tekstu, przez pewien rodzaj dekonstrukcji – rekonstrukcji struktury, aż po bardzo emocjonalną zsubiektywizowaną formę wyrazu.

Passage Sets: One Pulls Pivots at the Tip of the Tongue