Spotkanie wyobrażeń technologicznej cielesności pochodzących z różnych wieków.

Digital Body Automata – A Figurative History

Jill Scott

1997

Play

Dzieło badające związek między technologią a ciałem przez pryzmat teoretyczny i w ujęciu wizualnym. Skupiając się na ciele jako materiale rzeźbiarskim, manipulowanym przez media cyfrowe i analogowe autorka ukazuje transformację ciała jako materiału artystycznego na przestrzeni wieków i w sztuce mediów zarazem, przedstawiając jednocześnie rozwiązania zagadnień zbiorowej interakcji odbiorców oraz stawiając problematykę etyki nauki w kontekście końca stulecia, które przyniosło wiele pytań o granice transhumanizmu.

Digital Body Automata – A Figurative History