Animowana idea w dosłownym obiekcie.

Pies

Zbigniew Kupisz

1996

Play

Jedna z pierwszych polskich instalacji interaktywnych. Realny, dosłowny obiekt, będący drewnianą budą, z ożywioną ideą reagującego na obecność widza psa, zrealizowanego przy pomocy wczesnych narzędzi programistycznych. Prezentowany po raz pierwszy w Dużym Studiu TVP Wrocław, sporo podróżuje po wystawach w Polsce i na świecie. Z czasem instalacja zyskała także miniaturową formę – przy użyciu kartonowej budy i własnego urządzenia mobilnego można stworzyć swojego „Psa”.

Pies