Fortepian maszyną do produkcji animowanych obrazów.

Piano – As Image Media

Toshio Iwai

1995

Play

Audiowizualny i fizykalny interaktywny instrument-sequencer. Jedna z najważniejszych prac Iwai, badająca związki między dźwiękiem i obrazem, i wykorzystująca aleatoryczne, generatywne i interaktywne strategie kompozycji muzycznej i produkcji obrazów. W ten sposób fortepian staje się maszyną do produkcji obrazów, a użytkownik- twórcą indywidualnych – za każdym razem innych – dźwięków i obrazów.

Piano – As Image Media