Karabin/kamera - broń w obszarze sztuki.

America's Finest

Lynn Hershman Leeson

1993-1994

Play

Praca bezpośrednio łączy broń i media – instalacja jest „karabinem spreparowanym”, „karabinem fotograficznym”. Artystka zaprasza widza do „zabawy z bronią” w galerii, momentalnie karząc go za jego ciekawość. W niezauważalny sposób instalacja przechwytuje wizerunek widza, a gdy ten naciska spust, strzela aparatem do siebie.

America's Finest