Kartkowanie książki w rzeczywistości rozszerzonej.

Beyond Pages

Masaki Fujihata

1995

Play

Kanoniczna instalacja interaktywna wykorzystująca nowatorskie rozwiązania artystyczne i narzędzia komputerowe do „augmented reality”, widz przewraca karty z piktogramami, uruchamiając narrację.

Beyond Pages