Cyfrowa jaskinia - narzędzie obserwacji naukowych, sztuki i projektowania.

CAVE (Cave Automatic Virtual Environment)

Carolina Cruz-Neira, Tom DeFanti, Daniel J. Sandin

1991

Play

CAVE tworzy środowisko wirtualnej rzeczywistości w formie projekcji wewnątrz sześciennego pomieszczenia, którego ekranami są ściany, podłoga i niekiedy także sufit. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej techniki komputerowej, wielopłaszczyznowym projekcjom i licznym urządzeniom wysyłającym i przetwarzającym sygnały, stworzono iluzję zanurzenia się w obrazy, zsynchronizowane zarówno ze sobą, jak i z działaniami podejmowanymi przez widzów.

CAVE (Cave Automatic Virtual Environment)