Wiersz o miłości, czytany ciałem.

Text Rain

Romy Achituv, Camille Utterback

1999

Play

Ciało widza układa poemat. Dzieło jest przykładem możliwości wykorzystania kamery i oprogramowania jako syntetycznego zmysłu (a nie techniki rejestracji obrazu) oraz środowiskiem traktującym ciała odbiorców jako swoją integralną część.

Text Rain